- 200.000đ
Máy đo nồng độ Oxy Beurer PO30

Máy đo nồng độ Oxy Beurer PO30

1.450.000đ1.650.000đ

- 200.000đ
Máy đo nồng độ Oxy IMEDICARE IOM-A6

Máy đo nồng độ Oxy IMEDICARE IOM-A6

1.050.000đ1.250.000đ

- 991.000đ
Máy đo nồng độ Oxy Jumper JPD-500D

Máy đo nồng độ Oxy Jumper JPD-500D

99.000đ1.090.000đ

- 100.000đ
Máy đo nồng độ Oxy Berry BM1000C

Máy đo nồng độ Oxy Berry BM1000C

850.000đ950.000đ

- 200.000đ
Máy đo nồng độ Oxy Konsung F02W

Máy đo nồng độ Oxy Konsung F02W

590.000đ790.000đ

- 621.000đ
Súng phun khử khuẩn Nano G6 Pro

Súng phun khử khuẩn Nano G6 Pro

29.000đ650.000đ

- 621.000đ
Súng phun khử khuẩn Nano K6X

Súng phun khử khuẩn Nano K6X

29.000đ650.000đ

- 140.000đ
Súng phun khử khuẩn Nano K5

Súng phun khử khuẩn Nano K5

350.000đ490.000đ

- 461.000đ
Nước diệt khuẩn y tế ASFA Plus

Nước diệt khuẩn y tế ASFA Plus

29.000đ490.000đ

- 200.000đ
Máy đo nồng độ Oxy Fingertip Pulse

Máy đo nồng độ Oxy Fingertip Pulse

190.000đ390.000đ

- 211.000đ
Găng Tay Y Tế VGLOVE có bột

Găng Tay Y Tế VGLOVE có bột

9.000đ220.000đ