• Điện thoại Điện thoại
  • Máy tính bảng Máy tính bảng
  • Laptop Laptop
  • Đồng hồ thông minh Đồng hồ thông minh
  • Máy cũ giá rẻ Máy cũ giá rẻ
  • Phụ kiện Phụ kiện
  • Tin Tức Tin Tức
Giảm 35%
iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

10.690.000 đ 16.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 33%
iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

15.190.000 đ 22.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 24%
iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

18.690.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 100%
iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

21.090.000 đ 27.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 21%
iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

24.290.000 đ 30.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 22%
iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

26.190.000 đ 33.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 20%
iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

29.190.000 đ 36.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 26%
Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

18.490.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Samsung Care+ Z Flip4 Tặng phòng chờ hạng thương gia Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Tặng gói bảo hành Samsung Care+ trị giá 3.000.000đ

Tặng phòng chờ hạng thương gia miễn phí

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 20%
Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

32.990.000 đ 40.990.000đ
Thẻ EVO Samsung Care+ Z Fold4 Tặng phòng chờ hạng thương gia Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Tặng gói bảo hành Samsung Care+ trị giá 3.000.000đ

Tặng phòng chờ hạng thương gia miễn phí

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 25%
Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G

6.390.000 đ 8.490.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 19%
Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G

9.690.000 đ 11.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 27%
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

17.977.000 đ 24.590.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 24%
Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

19.990.000 đ 25.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 25%
Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

23.190.000 đ 30.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 18%
Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11

3.950.000 đ 4.790.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 35%
iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

10.690.000 đ 16.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 33%
iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

15.190.000 đ 22.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 24%
iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

18.690.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 100%
iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

21.090.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 21%
iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

24.290.000 đ 30.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 22%
iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

26.190.000 đ 33.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 20%
iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

29.190.000 đ 36.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 26%
Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

18.490.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Samsung Care+ Z Flip4 Tặng phòng chờ hạng thương gia Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Tặng gói bảo hành Samsung Care+ trị giá 3.000.000đ

Tặng phòng chờ hạng thương gia miễn phí

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 20%
Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

32.990.000 đ 40.990.000đ
Thẻ EVO Samsung Care+ Z Fold4 Tặng phòng chờ hạng thương gia Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Tặng gói bảo hành Samsung Care+ trị giá 3.000.000đ

Tặng phòng chờ hạng thương gia miễn phí

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 25%
Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G

6.390.000 đ 8.490.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 19%
Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G

9.690.000 đ 11.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 27%
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

17.977.000 đ 24.590.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 24%
Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

19.990.000 đ 25.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 25%
Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

23.190.000 đ 30.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 18%
Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11

3.950.000 đ 4.790.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

s22 ultra
Giảm 12%
iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi Cellular | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi Cellular | Chính hãng Apple...

26.290.000 đ 29.390.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 33%
iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

21.890.000 đ 31.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 20%
iPad Pro M1 11 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Pro M1 11 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

19.290.000 đ 23.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 28%
iPad Mini 6 Wifi Cellular 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Mini 6 Wifi Cellular 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

15.590.000 đ 20.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 13%
iPad Air 5 2022 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Air 5 2022 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

14.990.000 đ 16.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 23%
iPad Mini 6 Wifi 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Mini 6 Wifi 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

12.890.000 đ 15.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 21%
iPad 10.2 inch 2021 Wifi Cellular (Gen 9) | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad 10.2 inch 2021 Wifi Cellular (Gen 9) | Chính hãng...

11.290.000 đ 12.490.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 24%
iPad 10.2 inch 2021 Wifi (Gen 9) | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad 10.2 inch 2021 Wifi (Gen 9) | Chính hãng Apple Việt Nam

8.390.000 đ 10.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Samsung Galaxy Tab A8 2022

Samsung Galaxy Tab A8 2022

6.979.000 đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 30%
Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

3.490.000 đ 4.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 29%
Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE

Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE

9.977.000 đ 13.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 29%
Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

18.477.000 đ 25.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 12%
iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi Cellular | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi Cellular | Chính hãng Apple...

26.290.000 đ 29.390.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 33%
iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Pro M1 12.9 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

21.890.000 đ 31.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 20%
iPad Pro M1 11 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Pro M1 11 inch 2021 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

19.290.000 đ 23.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 28%
iPad Mini 6 Wifi Cellular 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Mini 6 Wifi Cellular 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

15.590.000 đ 20.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 13%
iPad Air 5 2022 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Air 5 2022 Wifi | Chính hãng Apple Việt Nam

14.990.000 đ 16.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 23%
iPad Mini 6 Wifi 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad Mini 6 Wifi 2021 | Chính hãng Apple Việt Nam

12.890.000 đ 15.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 21%
iPad 10.2 inch 2021 Wifi Cellular (Gen 9) | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad 10.2 inch 2021 Wifi Cellular (Gen 9) | Chính hãng...

11.290.000 đ 12.490.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 24%
iPad 10.2 inch 2021 Wifi (Gen 9) | Chính hãng Apple Việt Nam

iPad 10.2 inch 2021 Wifi (Gen 9) | Chính hãng Apple Việt Nam

8.390.000 đ 10.990.000đ
Tặng sim Mobifone 4G Thẻ EVO

Tặng sim Mobifone 4G 60GB data

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Samsung Galaxy Tab A8 2022

Samsung Galaxy Tab A8 2022

6.979.000 đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 30%
Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

3.490.000 đ 4.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 29%
Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE

Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE

9.977.000 đ 13.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

Giảm 29%
Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

18.477.000 đ 25.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ

ipad pro m1
Giảm 12%
Macbook Pro 16 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

Macbook Pro 16 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

59.190.000 đ 65.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 21%
MacBook Pro 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Pro 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

28.190.000 đ 34.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 24%
MacBook Air 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Air 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

22.990.000 đ 29.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 10%
MacBook Air 13.6 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Air 13.6 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

29.990.000 đ 32.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 15%
Macbook Pro 13 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

Macbook Pro 13 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

31.090.000 đ 35.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 16%
MacBook Pro 14 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Pro 14 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

47.890.000 đ 52.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 12%
Macbook Pro 16 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

Macbook Pro 16 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

59.190.000 đ 65.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 21%
MacBook Pro 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Pro 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

28.190.000 đ 34.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 24%
MacBook Air 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Air 2020 M1 13 inch | Chính hãng Apple Việt Nam

22.990.000 đ 29.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 10%
MacBook Air 13.6 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Air 13.6 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

29.990.000 đ 32.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 15%
Macbook Pro 13 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

Macbook Pro 13 inch 2022 M2 | Chính hãng Apple Việt Nam

31.090.000 đ 35.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

Giảm 16%
MacBook Pro 14 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

MacBook Pro 14 inch 2021 M1 Pro | Chính hãng Apple Việt Nam

47.890.000 đ 52.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 3 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 3.000.000đ

MacBook Air M1
Giảm 29%
Apple Pencil 2 | Chính hãng Apple Việt Nam

Apple Pencil 2 | Chính hãng Apple Việt Nam

3.190.000 đ 4.490.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 40%
Apple Pencil | Chính hãng Apple Việt Nam

Apple Pencil | Chính hãng Apple Việt Nam

2.390.000 đ 3.990.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 5%
Loa Harman Kardon Onyx Studio 7

Loa Harman Kardon Onyx Studio 7

5.990.000 đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 8%
Loa JBL Pulse 4

Loa JBL Pulse 4

4.990.000 đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 57%
Tai nghe bluetooth QCY T5

Tai nghe bluetooth QCY T5

290.000 đ 650.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 29%
Apple Pencil 2 | Chính hãng Apple Việt Nam

Apple Pencil 2 | Chính hãng Apple Việt Nam

3.190.000 đ 4.490.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 40%
Apple Pencil | Chính hãng Apple Việt Nam

Apple Pencil | Chính hãng Apple Việt Nam

2.390.000 đ 3.990.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 5%
Loa Harman Kardon Onyx Studio 7

Loa Harman Kardon Onyx Studio 7

5.990.000 đ 5.990.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 8%
Loa JBL Pulse 4

Loa JBL Pulse 4

4.990.000 đ 4.990.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Giảm 57%
Tai nghe bluetooth QCY T5

Tai nghe bluetooth QCY T5

290.000 đ 650.000đ
Thẻ EVO

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Apple Watch Series 7
Giảm 35%
iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

10.690.000 đ 16.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 33%
iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

15.190.000 đ 22.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 24%
iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

18.690.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 100%
iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

21.090.000 đ 27.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 21%
iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

24.290.000 đ 30.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 22%
iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

26.190.000 đ 33.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 20%
iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

29.190.000 đ 36.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 35%
iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 11 64GB | Chính hãng VN/A

10.690.000 đ 16.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 33%
iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

iPhone 12 64GB | Chính hãng VN/A

15.190.000 đ 22.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 24%
iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 128GB | Chính hãng VN/A

18.690.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 100%
iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 256GB | Chính hãng VN/A

21.090.000 đ 24.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 21%
iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro 128GB | Chính hãng VN/A

24.290.000 đ 30.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 22%
iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 128GB | Chính hãng VN/A

26.190.000 đ 33.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Giảm 20%
iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

29.190.000 đ 36.990.000đ
Thẻ EVO Thu cũ đổi mới 1.5 triệu

Giảm đến 600.000đ cho khách hàng mở thẻ EVO

Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.500.000đ

Về chúng tôi

24hstore - Hệ thống uỷ quyền chính hãng Apple và Samsung tại Việt Nam

24hStore vinh dự trở thành đại lý ủy quyền chính hãng của Apple và Samsung tại Việt Nam. Người dùng sẽ được hưởng tất cả trải nghiệm mua sắm các sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng thuộc hệ thống.

Cam kết quyền lợi chính hãng - Đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ và hành động

24hStore đã đáp ứng tốt tất cả các điều kiện của Apple và chính thức trở thành hệ thống ủy quyền chính hãng Apple tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 24hStore còn vinh dự trở thành Đại lý ủy quyền chính thức của Samsung, chuyên phân phối các sản phẩm chính hãng của Samsung trên thị trường Việt Nam. Hệ thống các cửa hàng, đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên tại 24hStore đều đáp ứng được các yêu cầu của Samsung, cam kết mang đến cho khác hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhất.

Là một trong những Đại lý ủy quyền chính hãng của 2 ông lớn trong thị trường công nghệ, 24hStore cam kết sẽ mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất, uy tín nhất, đảm bảo khách hàng khi đến với hệ thống sẽ được trải nghiệm mua sắm các sản phẩm chính hãng được phân phối chính thức trên thị trường Việt Nam, được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật theo chính sách của hãng. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi, cơ hội mua sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất sẽ luôn được gửi đến khách hàng sớm nhất. 

Nếu Quý khách hàng đang quan tâm đến các sản phẩm công nghệ của nhà Apple và Samsung hãy đến với 24hStore, hệ thống luôn có những sản phẩm mới nhất để trải nghiệm và chọn mua. Kèm theo đó là các chính sách ưu đãi đi kèm cực kỳ hấp dẫn.

Với châm ngôn “24hStore – niềm tin và hơn thế nữa…” hệ thống 24hStore không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ để mang đến những giá trị tốt đẹp và sự hài lòng tuyệt đối cho khách. Gọi ngay đến tổng đài 1900.0351 hoặc inbox trực tiếp trên fanpage “24hStore – Hệ thống bán lẻ hàng công nghệ uy tín” để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm