SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,522,250,514,197,196,0) ORDER BY level ASC


iPad Gen 8 2020 Wifi 3GB/128GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận iPad Gen 8 2020 Wifi 3GB/128GB

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết