Smart Keyboard Folio US cho 12.9 inch iPad Pro Gen 5 | Chính hãng Apple Việt Nam

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Dòng máy tương thích: iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
Tiện ích: Khả năng bảo vệ mặt trước và mặt sau, chỉ cần gắn bàn phím và bắt đầu nhập.
Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Smart Keyboard Folio US cho 12.9 inch iPad Pro Gen 5 | Chính hãng Apple Việt Nam

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Dòng máy tương thích: iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
Tiện ích: Khả năng bảo vệ mặt trước và mặt sau, chỉ cần gắn bàn phím và bắt đầu nhập.
Xem cấu hình chi tiết