Smart Keyboard US cho iPad Gen 9 | Chính hãng Apple Việt Nam

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Dòng máy tương thích: iPad (thế hệ thứ 9), iPad Pro 10,5 inch iPad Air (thế hệ thứ 3), iPad (thế hệ thứ 8), iPad (thế hệ thứ 7)
Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Smart Keyboard US cho iPad Gen 9 | Chính hãng Apple Việt Nam

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Dòng máy tương thích: iPad (thế hệ thứ 9), iPad Pro 10,5 inch iPad Air (thế hệ thứ 3), iPad (thế hệ thứ 8), iPad (thế hệ thứ 7)
Xem cấu hình chi tiết