- 7.500.000đ
iPhone 11 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 256GB Cũ chính hãng

7.990.000đ14.990.000đ

Giá lên đời: 7.490.000đ

- 8.000.000đ
iPhone 11 128GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 128GB Cũ chính hãng

6.490.000đ13.990.000đ

Giá lên đời: 5.990.000đ

- 6.100.000đ
iPhone 11 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 64GB Cũ chính hãng

5.390.000đ10.990.000đ

Giá lên đời: 4.890.000đ