iPhone 11 Cũ

iPhone Xiaomi Samsung OPPO ASUS
- 6.500.000đ
iPhone 11 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 256GB Cũ chính hãng

8.990.000đ14.990.000đ

Giá lên đời: 8.490.000đ

- 7.700.000đ
iPhone 11 128GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 128GB Cũ chính hãng

6.790.000đ13.990.000đ

Giá lên đời: 6.290.000đ

- 5.900.000đ
iPhone 11 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 64GB Cũ chính hãng

5.590.000đ10.990.000đ

Giá lên đời: 5.090.000đ