Combo Thiết bị y tế (Kit test nhanh + Dung dịch Sát Khuẩn tay + Kính bảo hộ + 5 Que lấy dịch)

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Combo Thiết bị y tế (Kit test nhanh + Dung dịch Sát Khuẩn tay + Kính bảo hộ + 5 Que lấy dịch)

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết