Bộ chuyển đổi Thunderbolt 3 (USB-C) sang Thunderbolt 2 | Chính hãng Apple Việt Nam

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Bộ chuyển đổi Thunderbolt 3 (USB-C) sang Thunderbolt 2 | Chính hãng Apple Việt Nam

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết