Jack chuyển đổi Type-c sang jack 3.5

0 đánh giá

0 đánh giá và bình luận Jack chuyển đổi Type-c sang jack 3.5

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết