Bao da iPad Air 2 KAKU Kakusiga

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 25x19x1.5 cm
Trọng lượng: 0.4 kg
Thương hiệu: KAKU
Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Bao da iPad Air 2 KAKU Kakusiga

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 25x19x1.5 cm
Trọng lượng: 0.4 kg
Thương hiệu: KAKU
Xem cấu hình chi tiết