- 3.000.000đ
iPhone XR 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone XR 256GB Cũ chính hãng

6.290.000đ8.790.000đ

Giá lên đời: 5.790.000đ

- 3.200.000đ
iPhone XR 128GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone XR 128GB Cũ chính hãng

5.490.000đ8.190.000đ

Giá lên đời: 4.990.000đ

- 4.000.000đ
iPhone XR 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone XR 64GB Cũ chính hãng

4.490.000đ7.990.000đ

Giá lên đời: 3.990.000đ