iPhone 11 Pro Max Cũ

iPhone (Apple) Xiaomi Samsung OPPO ASUS
- 8.500.000đ
iPhone 11 Pro Max 512GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 Pro Max 512GB Cũ chính hãng

11.990.000đ19.990.000đ

Giá lên đời: 11.490.000đ

- 8.100.000đ
iPhone 11 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

10.390.000đ17.990.000đ

Giá lên đời: 9.890.000đ

- 7.500.000đ
iPhone 11 Pro Max 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 Pro Max 64GB Cũ chính hãng

8.990.000đ15.990.000đ

Giá lên đời: 8.490.000đ