- 10.500.000đ
iPhone 11 Pro Max 512GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 Pro Max 512GB Cũ chính hãng

9.990.000đ19.990.000đ

Giá lên đời: 9.490.000đ

- 9.100.000đ
iPhone 11 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

9.390.000đ17.990.000đ

Giá lên đời: 8.890.000đ

- 8.200.000đ
iPhone 11 Pro Max 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 11 Pro Max 64GB Cũ chính hãng

8.290.000đ15.990.000đ

Giá lên đời: 7.790.000đ