Đầu đọc thẻ nhớ cắm vào thiết bị có cổng Lightning

0 đánh giá

0 đánh giá và bình luận Đầu đọc thẻ nhớ cắm vào thiết bị có cổng Lightning

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết