Tai nghe Xiaomi Piston 3.0 (ZBW4254CN)

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Tai nghe Xiaomi Piston 3.0 (ZBW4254CN)

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết