Samsung Galaxy Tab S4 WIFI 2018 256GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy Tab S4 WIFI 2018 256GB

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết