Samsung Galaxy A52 128GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy A52 128GB

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết