HUB Chuyển Đổi MacBook All in one

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Kết nối: Hỗ trợ băng thông 50 Gb/s (công suất 100W charging and Power delivery)
Thương hiệu: Apple
Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận HUB Chuyển Đổi MacBook All in one

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Kết nối: Hỗ trợ băng thông 50 Gb/s (công suất 100W charging and Power delivery)
Thương hiệu: Apple
Xem cấu hình chi tiết