Miếng dán Carbon mặt sau trong iPhone 6 Plus

0 đánh giá

0 đánh giá và bình luận Miếng dán Carbon mặt sau trong iPhone 6 Plus

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết