SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,720,718,630,136,0) ORDER BY level ASC


Ví Vải Tinh Dệt MagSafe cho iPhone | Chính hãng Apple Việt Nam

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Dòng máy tương thích: iPhone 12 trở lên với ứng dụng tìm được kích hoạt trên iOS 17 trở lên
Thương hiệu: Apple chính hãng
Chất liệu: Vải Tinh Dệt
Năm ra mắt: 2023
Xem cấu hình chi tiết

Thông số kỹ thuật

Dòng máy tương thích: iPhone 12 trở lên với ứng dụng tìm được kích hoạt trên iOS 17 trở lên
Thương hiệu: Apple chính hãng
Chất liệu: Vải Tinh Dệt
Năm ra mắt: 2023
Xem cấu hình chi tiết