Miếng dán Carbon mặt sau trong Xiaomi Mi 5S

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Miếng dán Carbon mặt sau trong Xiaomi Mi 5S

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết