iPhone 8 Series

iPhone (Apple) Xiaomi Samsung OPPO ASUS
- 5.000.000đ
iPhone 8 Plus 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 8 Plus 256GB Cũ chính hãng

4.490.000đ8.990.000đ

Giá lên đời: 3.990.000đ

- 4.500.000đ
iPhone 8 Plus 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 8 Plus 64GB Cũ chính hãng

3.490.000đ7.490.000đ

Giá lên đời: 2.990.000đ

- 3.600.000đ
iPhone 8 64GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 8 64GB Cũ chính hãng

2.890.000đ5.990.000đ

Giá lên đời: 2.390.000đ

- 2.300.000đ
iPhone 8 256GB Cũ chính hãng
iPhone cũ

iPhone 8 256GB Cũ chính hãng

3.990.000đ5.790.000đ

Giá lên đời: 3.490.000đ