Combo Samsung Galaxy S10 5G (Cốc 20W+Cáp C to C INNOSTYLE+PPF trước và sau)

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết