Sạc phụ iPad/iPhone INVEl 5200 mAh

0 đánh giá

0 đánh giá và bình luận Sạc phụ iPad/iPhone INVEl 5200 mAh

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết