Cốc sạc Xiaomi Mi 5 ( tách từ bộ sạc Mi 5)

0 đánh giá

0 đánh giá và bình luận Cốc sạc Xiaomi Mi 5 ( tách từ bộ sạc Mi 5)

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết