SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,1049,1034,193,136,0) ORDER BY level ASC


Cáp sạc từ tính của Apple Watch

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Apple
Đầu vào: USB Type-A
Đầu ra: Đế nam châm từ tính
Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Cáp sạc từ tính của Apple Watch

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Apple
Đầu vào: USB Type-A
Đầu ra: Đế nam châm từ tính
Xem cấu hình chi tiết