Bộ chuyển đổi Lightning sang 3.5mm | Chính hãng Apple Việt Nam

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Bộ chuyển đổi Lightning sang 3.5mm | Chính hãng Apple Việt Nam

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết