Samsung Galaxy A40 Hàng Công Ty

1 đánh giá

1 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy A40 Hàng Công Ty

Chọn đánh giá của bạn
phước
máy dùng ok
Trả lời 31/10/2019
phước
máy dùng ok
Trả lời 31/10/2019

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết