Combo Sạc nhanh Innostyle MiniCube PD/PPS 33W GaN Charger và Cáp Innostyle PowerFlex USB-C to Lightning

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Combo Sạc nhanh Innostyle MiniCube PD/PPS 33W GaN Charger và Cáp Innostyle PowerFlex USB-C to Lightning

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết