Combo Cốc sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III và Cáp Innostyle PowerFlex C to L

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Combo Cốc sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III và Cáp Innostyle PowerFlex C to L

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết