Combo Cốc sạc Innostyle USB-C PD 20W Minigo III và Cáp Innostyle PowerFlex USB - C to Tyce C 1.5M

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Combo Cốc sạc Innostyle USB-C PD 20W Minigo III và Cáp Innostyle PowerFlex USB - C to Tyce C 1.5M

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết