iPhone XR độ vỏ iPhone 12

1 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

2 đánh giá và bình luận iPhone XR độ vỏ iPhone 12

Chọn đánh giá của bạn
Hoàng
Này là máy đã đô lên hay là vỏ không vậy ạ
Trả lời 16/05/2023
minh24h (16/05/2023)
dạ đây là dịch vụ độ vỏ iPhone XR của khách hàng lên vỏ iPhone 12 ạ
Hoàng
Này là máy đã đô lên hay là vỏ không vậy ạ
Trả lời 16/05/2023
minh24h (16/05/2023)
dạ đây là dịch vụ độ vỏ iPhone XR của khách hàng lên vỏ iPhone 12 ạ