SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,264,209,376,210,0) ORDER BY level ASC


Thay Camera trước iPhone 8, 8 Plus

1 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

1 đánh giá và bình luận Thay Camera trước iPhone 8, 8 Plus

Chọn đánh giá của bạn
Trang
cam trước rõ nét lắm, cám ơn nha
Trả lời 31/10/2019
Trang
cam trước rõ nét lắm, cám ơn nha
Trả lời 31/10/2019