Adapter - cốc sạc nhanh Samsung (Fast Charging - QC 2.0)

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Adapter - cốc sạc nhanh Samsung (Fast Charging - QC 2.0)

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết