Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512G

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512G

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết