Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết