SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,192,163,0) ORDER BY level ASC


Đăng ký mở thẻ TPBank EVO

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Tiện lợi: Quy trình mở thẻ 100% Online; Thẻ tín dụng phát hành ngay (Instant issuance); Ứng dụng quản lý thẻ thuận tiện (eBank); Không cần chứng minh thu nhập; Thanh toán thuận tiện tại các điểm mua sắm trong và ngoài nước với 45 ngày miễn lãi
Linh hoạt: Thanh toán Online an toàn bảo mật 3DS; Thanh toán không tiếp xúc “Tap & Go” với mọi giao dịch; Rút tiền mặt tại các điểm ATM ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
Ưu đãi: Hoàn 10% mọi GD Online; Voucher 600.000đ; Miễn phí thường niên
Xem cấu hình chi tiết

Xem thêm
Đăng ký mở thẻ TPBank EVO

Đăng ký mở thẻ TPBank EVO

Liên hệ

0 đánh giá và bình luận Đăng ký mở thẻ TPBank EVO

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Tiện lợi: Quy trình mở thẻ 100% Online; Thẻ tín dụng phát hành ngay (Instant issuance); Ứng dụng quản lý thẻ thuận tiện (eBank); Không cần chứng minh thu nhập; Thanh toán thuận tiện tại các điểm mua sắm trong và ngoài nước với 45 ngày miễn lãi
Linh hoạt: Thanh toán Online an toàn bảo mật 3DS; Thanh toán không tiếp xúc “Tap & Go” với mọi giao dịch; Rút tiền mặt tại các điểm ATM ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
Ưu đãi: Hoàn 10% mọi GD Online; Voucher 600.000đ; Miễn phí thường niên
Xem cấu hình chi tiết