Nâng cấp ổ cứng iPhone 6 Plus 16GB thành 64GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Nâng cấp ổ cứng iPhone 6 Plus 16GB thành 64GB

Chọn đánh giá của bạn