SELECT name,id,alias,parent_id FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,843,834,158,0) ORDER BY level ASC


Samsung Galaxy S22 256GB màu trắng

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy S22 256GB màu trắng

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết