SELECT name,id,alias,parent_id FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,339,209,376,210,0) ORDER BY level ASC


Sửa lỗi iPhone 5S mất nguồn (chết IC nguồn)

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Sửa lỗi iPhone 5S mất nguồn (chết IC nguồn)

Chọn đánh giá của bạn