SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,254,135,0) ORDER BY level ASC


Huawei P40 Pro

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Huawei P40 Pro

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết