Máy bay điều khiển từ xa - 370/EC-135 (Loại lớn)

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Máy bay điều khiển từ xa - 370/EC-135 (Loại lớn)

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết