Đầu chuyển tín hiệu không dây Xiaomi Bluetooth Audio Receiver

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Đầu chuyển tín hiệu không dây Xiaomi Bluetooth Audio Receiver

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết