SELECT name,id,alias,parent_id, level FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,143,135,0) ORDER BY level ASC


Xiaomi Redmi Note 11 128GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Xiaomi Redmi Note 11 128GB

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết