Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB/256GB

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB/256GB

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết