SELECT name,id,alias,parent_id FROM fs_products_categories WHERE id IN (0,156,135,0) ORDER BY level ASC


Nokia 9 PureView

0 đánh giá

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết

0 đánh giá và bình luận Nokia 9 PureView

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết