Combo iPhone 7 Plus/8 Plus Trắng (Cốc 10W+Cáp U to L MOPHIE+Dán Full+PPF)

0 đánh giá

0 đánh giá và bình luận Combo iPhone 7 Plus/8 Plus Trắng (Cốc 10W+Cáp U to L MOPHIE+Dán Full+PPF)

Chọn đánh giá của bạn

Thông số kỹ thuật

Xem cấu hình chi tiết